Saturday, 18 February 2012

Tu mà lĩ!!!!!!!!!!!!!


LÝ TƯỞNG CỦA CON ĐƯƠNG TRỌN HẢO
Những khái niệm trong đời tu như ‘từ bỏ’, ‘khó nghèo’, ‘vâng phục’,… cần hiểu theo nghĩa tương đối hay tuyệt đối? Thiết nghĩ đây là câu hỏi khó, hóc búa vì chưng một bên là những giá trị tuyệt đối mà con người đặc biệt người theo lý tưởng tu trì theo đuổi, còn bên kia là những thụ tạo rất giới hạn với những tham, sân, si. Tình thế có vẻ éo le và bấp bênh và dường như lý tưởng mà nhà tu theo đuổi có vẻ xa vời so với thực tế. Vậy có lẽ phải chấp nhận hiểu những khái niệm đó theo nghĩa tương đối thôi.
Tuy nhiên, khác với logic lý luận trên, thực tế đời tu tại đất nước của tôi nói lên rằng những đòi hỏi tuyệt đối trong những lãnh vực đó là điều khả dĩ. Cụ thể là: Nếu đã từ bỏ thì không được luyến tiếc hay nói như Thánh Kinh dạy: “Cầm cày rồi thì không được ngoái lại đằng sau”!
 Ví dụ:
Đã từ bỏ xe đạp đi xe gắn máy thì đừng bao giờ đi xe đạp nữa.
Đã quyết định xài Laptop thay máy bàn thì đừng tơ tưởng đến “con trâu già” ấy nữa. Hjhj!
(còn tiếp)

No comments:

Post a Comment